Запустили API для розрахунку та укладання договорів страхування в системі VIP Polis Online. Документація розміщена на сайті. Для отримання токену […]
visa/mastercard